Marec 1997 - súčasnosť
Centrum dermatológie, venerológie a lekárskej kozmetiky BELLAMED, Brezno, SR
Pozícia: majiteľka spoločnosti a vedúca odborná lekárka pre choroby kožné pohlavné
Popis činnosti: Vybudovanie moderného súkromného zdravotníckeho zariadenia so zameraním na liečbu kožných a pohlavných chorôb, ktoré v apríli 2002 získalo štatút Kožného stacionára (sanatória) s ambulanciou. Ambulantné pracovisko pracuje systémom diagnostiky a liečby pacientov v ambulancii, je rozčlenené na časť odbornej ambulancie, denného stacionára a lekárskej kozmetiky
Jún 2000
Otvorenie Predajne lekárskej kozmetiky a zdravotných potrieb, Brezno - zameranej na predaj špecializovaného sortimentu lekárskej kozmetiky, vitamínov, doplnkovej výživy, zdravotných pomôcok a potrieb, zdravotnej obuvi.
September 1995
Súkromné zdravotnícke zariadenie, MUDr.Gabriela Bellová - odštátnenie kožnej ambulancie z NsP Brezno a začiatok súkromnej praxe v odbore dermatovenerológia
Apríl 1994
Kožná ambulancia, NsP Brezno, Banisko - pozícia: samostatne pracujúci odborný ambulantný lekár - dermatovenerológ
Marec 1992 - marec 1994
Kožné oddelenie, Roosweltovej nemocnice Banská Bystrica - pozícia: sekundárny lekár v predatestačnej príprave
Júl 1991 - február 1992
Nemocnica s poliklinikou v Brezne - pozícia sekundárny lekár v rámci predatestačnej stáže na gynekologickom - pôrodníckom oddelení, chirurgickom oddelení, Internom oddelení
Júl - august 1990
Nemocnica s poliklinikou v Brezne - pozícia: sekundárny lekár v rámci predatestačnej praxe na doliečovacom oddelení
-literatúra, divadlo, záhradkárstvo, lyžovanie, turistika, tenis

na začiatok...

Diskusný klub...
E-mail objednávka vyšetrenia...
English version...