Diskusný klub...
E-mail objednávka vyšetrenia...
English version...


Vzdelávací program MEDI úspešne ukončený...

Vo štvrtok 12. augusta 2004 v Brezne bol slávnostným odovzdaním certifikátov 20-tim absolventom ukončený vzdelávací program MEDI. Proram bol realizovaný s finančnou podporou Európskej únie, v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne.

Vedúca vzdelávacieho programu MEDI, MUDr. Gabriela Bellová:
V súčasnosti sú na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti kladené náročné požiadavky, preto je nevyhnutné prejsť na modernejšie diagnostické a liečebné postupy, klásť dôraz na efektivitu, kvalitu a hospodárnosť liečby v súlade s vynakladanými prostriedkami. To bola aj zámer vzdelávacieho programu, ktorý v Brezne úspešne absolvovalo 20 účastníkov, medzi nimi boli absolventi stredných zdravotných škôl a zdravotné sestry dlhodobo evidované na úrade práce. Aktivity zahŕňali prípravu na začlenenie stredného zdravotného personálu v novom systéme zdravotných zariadení - špecializovanom type ambulancií v dennom stacionári, využívanie nových liečebných metód, prácu s modernou prístrojovou technikou a využívanie efektívnych diagnostických a liečebných postupov. Verím, že tento projekt osloví aj zamestnávateľov z radov lekárov a zdravotníckych pracovníkov a podnieti ich na vytvorenie nového typu zdravotnej starostlivosti formou stacionárov. Účastníkov školenia môžu zas novonadobudnuté znalosti motivovať na vytvorenie samozamestnania.


Fotodokumentácia:
12. august 2004 - slávnostné ukončenie vzdelávacieho programu MEDI

Vzdelávací program MEDI
Vzdelávací program MEDI
 
Vzdelávací program MEDI
Vzdelávací program MEDI
 
Vzdelávací program MEDI
Vzdelávací program MEDI
 
Ako prebiehalo školenie...

Zahájenie školenia - 21. jún 2004, 8:00 - otvorenie školenia v NsP, Brezno

Vzdelávací program MEDI
Vzdelávací program MEDI
 
Teória - Teoretická časť školenia trvala 15 dní a obsahovala zaujímavé prednášky z oblastí dermatovenerológie, moderných pracovných postupov a zásad práce v stacionári, vzťahu odborného personálu a pacienta

Vzdelávací program MEDI
Vzdelávací program MEDI
 
Prax - V praktickej časti si absolventi vyskúšali moderné diagnostické a liečebné postupy na pracovisku spoločnosti Bellamed

Vzdelávací program MEDI
Vzdelávací program MEDI
 
Vzdelávací program MEDI
Vzdelávací program MEDI
 
Vzdelávací program MEDI
Vzdelávací program MEDI
   
Vzdelávací program MEDI
Vzdelávací program MEDI


...viac o projekte Medi


na začiatok...